Hopp til hovedinnhold

Ledige stillinger

Vi har ledig vikarstilling som avdelingsleder ved Nordkappmuseet.

Avdelingsleder vikariat Nordkappmuseet

Søknadsfrist: 14. mai 2024

 

Vi har ledig et vikariat 100% stilling som avdelingsleder ved Nordkappmuseet fram til og med 28.02.2028.

 

Om oss:

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark er et interkommunalt selskap med ansvar for drift av museer i Hammerfest, Havøysund, Honningsvåg, Kjøllefjord, Gamvik og Berlevåg.

Selskapet har for tiden 21 ansatte og er organisert som en enhet med felles ledelse. Selskapet skal spille en aktiv samfunnsrolle, være en kulturfaktor lengst nord i Norge og sørge for et godt museumstilbud i eierkommunene.

Museenes viktigste ansvarsområde er:
Kystkultur i Finnmark, med særlig vekt på fiskerihistorie
Evakuerings- og gjenreisingshistorien til Finnmark og Nord-Troms. Samtidsdokumentasjon i fylket, med vekt på store samfunnsmessige endringer.

 

Vår avdelingsleder har permisjon i 4 år, vi søker en dyktig leder med engasjement for å utvikle Nordkappmuseet sammen med øvrig ledelse og ansatte. Avdelingen har særlig ansvar for fiskerihistorie og kystkultur sammen med de andre avdelingene, og skal i tillegg formidle utviklingen av Nordkapp som turistmål. Nordkappmuseet holder til i nye lokaler. Bygget er etter ombygging tilrettelagt for museumsdrift, og har eget rom for temporær formidling. Vår nye avdelingsleder har blikk og evne til å lede Nordkappmuseets inn i en tid der museets rolle defineres og styrkes i lokalsamfunnet.

Museet skal kjenne til våre lokalsamfunns historier og kulturarv, men også være tett på dagens innbyggeres utfordringer og ønsker slik at museet kan bidra til meningsutveksling, deltagelse og engasjement for å bygge en bedre samtid og framtid.

Museet skal anerkjenne og ta i bruk lokal erfaring som en kilde til kunnskap om våre lokalsamfunn, naturgitte fortrinn og ressurser, befolkningens verdier, tradisjoner og kunnskap - vi skal aktivt søke opp og dokumentere små og store livsfortellinger som understøtter dette.

Museet skal inkludere og involvere befolkningen, organisasjoner og næringsliv i prosjekter, prosesser og initiativ - slik at dette kan prege museets daglige virksomheter.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Ledelse, utvikling og drift av Nordkappmuseet
 • Personalansvar
 • Budsjettansvar for avdelingen
 • Ansvar for at avdelingen følger virksomhetsplaner og vedtatte overordnede planer og oppfyller sitt samfunnsoppdrag.
 • Sikring og tilgjengeliggjøring av museet samlinger
 • Formidlingsarbeid, blant annet ved produksjon av nye utstillinger, guiding, tilrettelegging av kurs, foredrag og work-shops også via nye teknologiske plattformer

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen humanistiske fag eller annen relevant utdanning
 • Bred erfaring fra arbeid med lokalsamfunnsutvikling og kan vise til gode resultater
 • Gjerne erfaring fra museum eller andre kulturinstitusjoner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
 • God økonomiforståelse og kjennskap til relevante virkemiddelordninger

 

Personlige egenskaper:

 • Du har en inkluderende lederstil som inngir tillit og evner både å bygge nye relasjoner og vedlikeholde etablerte
 • Du motiveres av utfordringer og er løsningsorientert
 • Du finner balansen mellom strategiske og driftsmessige oppgaver
 • Du er motiverende og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du har stor arbeidskapasitet og jobber strukturert, selvstendig og målrettet
 • Du er fleksibel og liker å holde et høyt tempo

 

Vi kan tilby:

 • En spennende, utfordrende og variert lederjobb med utviklingsmuligheter
 • Hyggelige kolleger i et trivelig og stabilt fagmiljø i Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS
 • Pensjonsordning i KLP
 • Stillingen lønnes etter avtale.

 

Søknadsfrist: 14.05. 2024.

For flere opplysninger om stillingen, ta kontakt med direktør Edelh Ingebrigtsen på e-post eller mobil 90548459.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1