Hopp til hovedinnhold

Samlingsforvaltning

Ønsker du å gi noe til vårt museum?

Klikk her for å lese mer:

Om våre samlinger

Nordkappmuseets samlinger består av historiske gjenstander, fotografier, kunst gjenstander og en del arkivmateriale – både fra næringsliv og frivillighet. Gjenstandssamlingene speiler den materielle kulturen i kyststrøkene av Finnmark i etterkrigs- og gjenreisningstida, og inneholder også noe eldre gjenstandsmateriale.  Museet arbeider fortløpende med å gjøre samlingene tilgjengelige via Digitalt Museum.

Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1