Hopp til hovedinnhold

Brødrene Isaksens Patentslipp A/S

Brødrene Isaksens patentslipp i Storbukt - Et fredet kulturminne

Brødrene Isaksens Patentslipp er et lite og komplett industrianlegg fra gjenreisingen i Finnmark etter 2. verdenskrig. Det ligger plassert på sandstranda innerst i Storbukt. Anlegget består av selve slippen med skinnegang, slippvogn og vinsjeanlegg, et vinsjehus på ca 45 kvadratmeter og en verkstedbygning av tre på ca 212 kvadratmeter. Slippen er på Riksantikvarens liste over freda anlegg.

Slippanlegget som stod her før krigen ble totalt ødelagt under brenningen av Finnmark høsten 1944. Vinsjehuset inneholder derfor verkstedet som ble påbegynt i 1948. Skinnegang og slippvognhjul stammer fra et lager for konfiskert tysk eiendom. Brakken var både verksted og boligbrakke. I boligdelen bodde flere familier under gjenreisingen. Dette er den eneste boligbrakken som er bevart i relativt uforandret stand i distriktet. Ingen inngrep er foretatt i brakken etter 1953. Dermed er det bevart en autentisk brakkebolig fra de første årene etter krigen. Denne er nå restaurert.  

I verkstedet er det meste av produksjonsutstyret bevart. Slippen kunne ta opp båter på inntil 70 fot.

Slippen var i familien Isaksens eie fra 1915. Brødrene Maurits og Kåre, som eide og drev slippen fra 1953, var tredje generasjon båtbyggere.

Nordkappmuseet kjøpte slippen med innbo og utstyr i 1993. Da restaureringsarbeidet startet for alvor i 2004 hadde brakka store råteskader både i kledning og konstruksjon. Gjennom mange år hadde kraftig sjø vasket ut grunnmuren, som består av sirlig oppmurt gråstein. Ved hjelp av kommunens maskiner, kraftige hender og lange spett er også den satt i stand.

I dag er alle råteskadede deler skiftet ut og erstattet med nytt treverk. Videre er alle vinduene restaurert etter antikvariske prinsipper. I praksis betyr det at kun råteskadede deler er skiftet ut. Høsten 2007 fikk taket ny papp, og den delen av troa som var skadet av råte ble erstattet med ny. Pipa er også restaurert. Høsten 2008 ble innvendige vegger og gulv i boligdelen ferdig restaurert og klargjort for maling og tapet. Boligdelen ble ferdig sommeren 2010 og man har kommet langt med å sette i stand verkstedet og tilhørende utstyr. Sommeren 2013 ble slippvogna ferdig, men den delen av skinnegangen som går ned i sjøen må bygges opp på nytt, og dette har man foreløpig ikke hatt penger til.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1