Hopp til hovedinnhold

Ledige stillinger

Vi har ledig fast 100% stilling som avdelingsleder ved Måsøy museum. Søknadsfrist: 11. april, 2023.

 • Måsøy Museum sett ovenfra om sommeren.
  1/1

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark er et interkommunalt selskap med ansvar for drift av museer i Hammerfest, Havøysund, Honningsvåg, Kjøllefjord, Gamvik og Berlevåg.

Museenes viktigste ansvarsområde er:
Kystkultur i Finnmark, med særlig vekt på fiskerihistorie. Evakuerings- og gjenreisingshistorien til Finnmark og Nord-Troms. Samtidsdokumentasjon i fylket, med vekt på store samfunnsmessige endringer.

Selskapet har for tiden 24 ansatte og er organisert som en enhet med felles ledelse. Selskapet skal spille en aktiv samfunnsrolle, være en kulturfaktor lengst nord i Norge og sørge for et godt museumstilbud i eierkommunene.   

Måsøy kommune har ca 1100 innbyggere og ligger ytterst i havgapet i Vest Finnmark. Hovednerven er fiskeri, og vi jobber aktivt med å legge til rette for andre næringer. Havøysund er kommunesenteret og et av de fineste fiskeværene på Finnmarkskysten. Vi kan tilby barnehage, skole, kulturskole og en rekke aktiviteter i regi av lag og foreninger.

Vi søker en modig og nytenkende leder til utvikling av Måsøy museum som et lokalmuseum for alle fiskevær i Måsøy kommune. 

Måsøy museum skal bidra til utvikling av lokalsamfunnet i tråd med vårt mandat og ansvarsområder.

Museet skal kjenne til våre lokalsamfunns historier og kulturarv, men også være tett på dagens innbyggeres utfordringer og ønsker slik at museet kan bidra til meningsutveksling, deltagelse og engasjement for å bygge en bedre samtid og framtid.

Museet skal anerkjenne og ta i bruk lokal erfaring som en kilde til kunnskap om våre lokalsamfunn, naturgitte fortrinn og ressurser, befolkningens verdier, tradisjoner og kunnskap – vi skal aktivt søke opp og dokumentere små og store livsfortellinger som understøtter dette.

Museet skal inkludere og involvere befolkningen, organisasjoner og næringsliv i prosjekter, prosesser og initiativ - slik at dette kan prege museets daglige virksomheter.    

Det foreligger planer om etablering av et nytt museumskonsept i nye lokaler, avdelingslederen må ha derfor ha kompetanse eller erfaring fra utviklingsarbeid.


Arbeidsoppgavene vil blant annet omfatte:

 • Ledelse, utvikling og drift av Måsøy museum 
 • Personalansvar for midlertidige sommeransatte 
 • Budsjettansvar for avdelingen
 • Ansvar for at avdelingen følger virksomhetsplaner og vedtatte overordnede planer og oppfyller sitt samfunnsoppdrag.
 • Sikring og tilgjengeliggjøring av museet samlinger
 • Formidlingsarbeid, blant annet ved produksjon av nye utstillinger, guiding, tilrettelegging av kurs, foredrag og work-shops også via nye teknologiske plattformer


  Ønskede kvalifikasjoner:

  • Høyere utdanning innen humanistiske fag eller annen relevant utdanning
  • Bred erfaring fra arbeid med lokalsamfunnsutvikling og kan vise til gode resultater
  • Gjerne erfaring fra museum eller andre kulturinstitusjoner
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
  • God økonomiforståelse og kjennskap til relevante virkemiddelordninger

   

  Personlige egenskaper:

  • Du har en inkluderende lederstil som inngir tillit og evner både å bygge nye relasjoner og vedlikeholde etablerte nettverk
  • Du motiveres av utfordringer og er løsningsorientert
  • Du finner balansen mellom strategiske og driftsmessige oppgaver
  • Du er motiverende og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Du har stor arbeidskapasitet og jobber strukturert, selvstendig og målrettet
  • Du er fleksibel og liker å holde et høyt tempo


  Vi kan tilby:

  • En spennende, utfordrende og variert lederjobb med utviklingsmuligheter
  • Hyggelige kolleger i et trivelig og stabilt fagmiljø i Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS
  • Pensjonsordning i KLP
  • Stillingen lønnes etter avtale.
  • Så lenge Stortinget bestemmer gjelder særlige virkemidler i Finnmark som bl.a. nedskriving av studielån og lavere skatt.

   

  Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til direktør Edelh Ingebrigtsen på telefon 905 48 459 eller e-post til: edelh.lena(at)kystmuseene.no

  Museum24:Portal - 2024.03.00
  Grunnstilsett-versjon: 1