Jump to maincontent

Adults: 50 NOK
Children/ students/ seniors: 25 NOK

Kirkeveien 3,
9690 Havøysund

+47 923 50 016

Måsøy Museum

Address: Kirkeveien 3, 9690 Havøysund

  • Måsøy Museum

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1