Hopp til hovedinnhold

Grunnskole

For å bestille omvisning:

Send en e-post til Gjenreisningsmuseet, eller kontakt formidler Linn A. Christiansen på e-post eller telefon 78 40 29 37.

Brakkehuset på Fuglenesodden i snø.

Omvisning på Fuglenesodden

Brakkehuset og naustet på Fuglenesodden er åpent om sommeren, og kan også bookes for omvisning utenom dette. Det er plass til maks 15 elever om gangen, men klassen kan deles i to grupper der en gruppe venter mens den andre får omvisning.

Fag: Samfunnsfag og historie
Alderstrinn: alle trinn / maks 15 elever per gruppe
Tidsrom: apr-nov / Tid: 30-60 minutter

Omvisning i hovedutstillingen

I hovedutstillingen på Gjenreisningsmuseet får elevene møte den nære historien i Nord-Norge, fra tvangsevakueringa til gjenreisninga og tiden etter.

Fag: Samfunnsfag og historie
Alderstrinn: alle trinn / maks 25 elever
Tidsrom: hele året / Tid: 30-60 minutter

Besøk i samestua

I samestua snakker vi om livsgrunnlag og om å ta vare på tradisjoner. Elevene får designe sin egen kofte.

Fag: Samfunnsfag og historie
Alderstrinn: 1.-4. trinn / maks 30 elever
Tidsrom: hele året / Tid: 60 minutter

Besøk i brakkekjøkkenet og hula

Hula og brakkekjøkkenet er tidsmaskiner der elevene kan studere gjenstandene og få høre om gamle dager. Hula er spesielt knyttet til slutten av andre verdenskrig, og brakkekjøkkenet si noe om hverdagslivet før, under og etter krigen.

Fag: Samfunnsfag og historie
Alderstrinn: 1.-4. trinn / maks 20 elever
Tidsrom: hele året / Tid: 45 minutter

Arkeologen – en detektiv

Sammen undersøker vi museets steinalderrom. Vi snakker om hva arkeologer gjør, og hvordan de arbeider.

Fag: Samfunnsfag og historie
Alderstrinn: 2.-4. trinn / maks 30 elever
Tidsrom: hele året / Tid: 45 minutter

Hva er et museum?

Elevene får lære hvorfor vi har museer og hvordan man jobber på museum. Vi følger et objekt sin vandring fra hverdagsgjenstand til museumsartefakt, og elevene får besøke rom som publikum ellers aldri får se.

Fag: Samfunnsfag
Alderstrinn: 4. trinn / maks 30 elever
Tidsrom: hele året / Tid: 2 timer

Arkitekturtegninger og redkaper på en pult

Byplanlegging

Hva slags bygninger, gater og grøntarealer skal til for å lage et byrom? Elevene får så utdelt hver sin blanke tegning av Hammerfest og mulighet til å tegne byen slik som de selv ønsker at den skal være.

Fag: Samfunnsfag og kunst- og håndverk
Alderstrinn: 1.-4. trinn / maks 30 elever
Tidsrom: hele året / Tid: 1,5 time

Den kulturelle skolesekken (DKS): Gåtefulle Forsøl

Gjennom ulike oppgaver der bilder står sentralt, leker vi oss fram til ulike historiefortellinger. Målet er å vise at bildene forteller historier og at sammenhengen de blir brukt i, har betydning for hvordan historien blir. Hva skal til for at bildene skal danne en riktig historisk framstilling?

Fag: Samfunnsfag, norsk og historie
Alderstrinn: 4. trinn / maks 30 elever
Tidsrom: juni / Tid: 60 minutter

En koffert med en lysende tegning av en ballong på siden.

«På flukt: Min koffert er lasta med»

Vi arbeider med å være på flukt. Hva skal vi pakke når en koffert skal romme hele livet? Elevene får utdelt et ark som er deres egen koffert. Her får de tegne inn de eiendelene de ville ha tatt med. Opplegget kan knyttes opp mot andre verdenskrig, men også til det å flykte i dag.

Fag: Samfunnsfag og kunst og håndverk
Alderstrinn: 1.-4. trinn / maks 30 elever
Tidsrom: hele året / Tid: 45 minutter

Koffert med en tegning på toppen.

«På flukt: Min koffert er lasta med»

Med utgangspunkt i Finnmark sin historie og de mange konfliktene i samfunnet, arbeider vi med å være på flukt. Hva skal vi pakke når en koffert skal romme hele livet? Elevene får utdelt et ark som er elevene sin egen koffert. Her får de tegne inn de eiendelene de ville ha tatt med. Opplegget kan knyttes opp mot andre verdenskrig, men også til det å flykte i dag.

Fag: Samfunnsfag og kunst og håndverk
Alderstrinn: 5.-7. trinn / maks 30 elever
Tidsrom: hele året / Tid: 45 minutter

Fiskeredskaper i naustet på Fuglenesodden

Vi ser på utviklingen av redskapsteknologi i fisket den gang naustet var en arbeidsplass.

Fag: Samfunnsfag
Alderstrinn: 5. trinn / maks 30 elever
Tidsrom: apr-nov / Tid: 45 minutter

Foto som historieforteller

Gjennom ulike oppgaver der bilder står sentralt, leker vi oss fram til ulike historiefortellinger. Målet er å vise at bildene forteller historier og at sammenhengen de blir brukt i, har betydning for hvordan historien blir. Hva skal til for at bildene skal danne en riktig historisk framstilling?

Fag: Samfunnsfag, norsk og kunst- og håndverk
Alderstrinn: 5.-7. trinn / maks 30 elever
Tidsrom: hele året / Tid: 60 minutter

Andre verdenskrig med metode

Målet med dette opplegget er at elevene skal bli kjent med egen krigshistorie, samtidig som de øver opp historiefaglige ferdigheter som kildearbeid og historieframstilling. Opplegget er tredelt med foredrag, gruppearbeid og elevstyrt omvisning.

Fag: Samfunnsfag og historie
Alderstrinn: 9. trinn / maks 30 elever
Tidsrom: Våren / Tid: 2,5 timer

Kofferter stablet på en kai Nordland.

Foto som historieforteller: andre verdenskrig

Gjennom en interaktiv presentasjon dskuterer vi på bilder fra og om andre verdenskrig. Hvilken historie ønsker ulike bildene å fortelle, og på hvilken måte forteller de den? 

Fag: Historie og kunst- og håndverk
Alderstrinn: 9. trinn / maks 30 elever
Tidsrom: Hele året / Tid: 1 time

Den kulturelle skolesekken (DKS): samisk søljeverksted

Et miniforedrag om samisk sølv, etterfulgt av verksted der elevene får lage sin egen sølje. Redskaper: lokk av blikkboks, perler, ståltråd og paljetter.

Fag: Samfunnsfag og kunst og håndverk
Alderstrinn: 8. trinn / maks 25 elever
Tidsrom: februar / Tid: 1,5 timer

Gjenreisningshus, kirkegården og Hammerfest kirke, utsikt fra tårnet til museet.

Gjenreisningsarkitektur: et særpreg i nasjonal arkitekthistorie

Elevene får en innføring i arkitektur og gjenreisningskultur, samt en kort innføring i topunktsperspektivet. Opplegget består av foredrag og oppgaver.

Fag: Historie, matematikk og kunst og håndverk
Alderstrinn: 9. trinn / maks 30 elever
Tidsrom: vår / Tid: 1,5 timer

Meridianstøtta på Fuglenesodden

Matematikk: Geometri, problemløsning (Struves meridianbue)

Vi utforsker brøksirkler, og finner ut hvordan man kunne måle opp jordas form og størrelse på 1800-tallet. Opplegget kombinerer utstillingen Verdensarven Struves meridianbue med klasserom og gruppearbeid.
Bestill av: Ulf-Terje Nyheim Eliassen
tlf. 78 40 29 31.

Fag: Matematikk
Alderstrinn: 8.-10. trinn
Tidsrom: hele året / Tid: 1,5 timer

Samisk kunst og kultur: «Kunst har større kraft enn krutt»

Elevene lærer om samisk politisk kunst. Temaer vi kommer innom er samisk kunsthistorie, Alta-Kautokeinovassdraget, duodji, kunst som ytringsfrihet og autonomt rom. Opplegg: film/foredrag.

Fag: Historie og kunst og håndverk
Alderstrinn: 9. trinn / maks 30 elever
Tidsrom: hele året / Tid: 45 minutter

For å bestille omvisning:

Send en e-post til Gjenreisningsmuseet, eller kontakt formidler Linn A. Christiansen på e-post eller telefon 78 40 29 37.