Hopp til hovedinnhold

Doktorgradsprosjekt: «Finnmark mellom frigjøring og fred»

Livsvilkår i Finnmark vinteren 1944-45

Jeg utforsker sivilbefolkningas livsvilkår, og betydninga av det sivil-militære samarbeidet i denne sammenhengen. Forskninga er basert på arkivstudie.


Nina Planting Mølmann
PhD student
UiT Norges Arktiske Universitet, Det helsevitenskapelige fakultet

Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1