Hopp til hovedinnhold

Doktorgradsprosjekt: «Livet må komme i gang igjen»

De tvangsevakuerte fra Finnmark og Nord-Troms 1944-1949: Hverdagsliv, levekår og helsetjenester

Avhandlingen søker å å beskrive og utforske faktorer og forhold som fikk betydning for de tvangsevakuertes hverdagsliv mens de levde som flyktninger i eget land, og utforsker spesielt betydningen av boforhold, arbeid, økonomi og helsetjenester på oppholdsstedet. Avhandlingen baserer seg på minneintervjuer, og på skriftlige og trykte kilder fra offentlige arkiver.


Heidi Stenvold
PhD student
UiT Norges Arktiske Universitet, Det helsevitenskapelige fakultet

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1