Hopp til hovedinnhold

MKGF IKS: representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste myndighet.

Kommuner med en eierandel velger representant med personlig vararepresentant, og kommuner med 2 og 3 eierandeler velger tilsvarende representanter med varamenn. Valgbarhetsreglene følger av det til enhver tid gjeldende regelverk.

Representantskapets medlemmer velges for fire år. Representantskapet velger selv leder og nestleder. Representantskapets leder og nestleder er valgkomité til styret. Vedtak av årsbudsjett og vedtak om endring av selskapsavtalen krever 2/3 av de avgitte stemmer. I andre saker gjelder som representantskapets vedtak det som flertallet av stemmene er avgitt for.

Representantskapets sammensetning i inneværende periode 2019 - 2023:

Leder Astrid Gaup Skancke, Hammerfest
Personlig vara Per Øystein Utstrand, Hammerfest

Nestleder Jan Olsen, Nordkapp
Personlig vara Trudy Engen, Nordkapp
 
Medlem Heidi Anita Holmgren, Nordkapp
Personlig vara Tor Harald Mikkola, Nordkapp

Medlem Hanne Arnrup-Øyen, Lebesby
Personlig vara Sigurd Rafaelsen. Lebesby

Medlem Bernth Sjursen, Måsøy
Personlig vara Jan-Harald Lyder, Måsøy

Medlem Rolf Laupstad, Berlevåg
Personlig vara Svein Johan Kalvik, Berlevåg

Medlem Simon Kongsbak, Hammerfest
Personlig vara, Hammerfest

Medlem Sverre Gjøvad, Hammerfest
Personlig vara, Hammerfest

Medlem Karin-Marie Hansen, Gamvik
Personlig vara Gunn Mari Kverndal Kristiansen, Gamvik