Hopp til hovedinnhold

MKGF IKS: representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste myndighet.

Kommuner med en eierandel velger representant med personlig vararepresentant, og kommuner med 2 og 3 eierandeler velger tilsvarende representanter med varamenn. Valgbarhetsreglene følger av det til enhver tid gjeldende regelverk.

Representantskapets medlemmer velges for fire år. Representantskapet velger selv leder og nestleder. Representantskapets leder og nestleder er valgkomité til styret. Vedtak av årsbudsjett og vedtak om endring av selskapsavtalen krever 2/3 av de avgitte stemmer. I andre saker gjelder som representantskapets vedtak det som flertallet av stemmene er avgitt for.

Representantskapets sammensetning i perioden 2019-2023:


Gamvik Kommune

Karin-Marie Hansen (fast repr.)

Gunn Mari Kverndal Kristiansen (vara repr.)


Berlevåg kommune

Rolf Laupstad er (fast repr.)

Svein Johan Kalvik (vara repr.)


Måsøy Kommune

Bernth Sjursen (fast repr.)

Jan – Harald Lyder


Hammerfest Kommune

Astrid Gaup Skancke  (leder repr)

Anne-Mette Bæivi  (vara repr.)

Simon Kongsbak  (fast repr.)

Martin Ulven Wulff  (vara repr.)

Per – Øystein Utstrand   (fast repr.)

Arne Myrseth  (vara repr.)


Nordkapp Kommune

Jan Olsen (fast repr.)

Heidi Anita Lindkvist Holmgren (fast repr.)

Trudy Engen (vara repr.)

Tor Harald Mikkola (vara repr.)


Lebesby Kommune

Hanne Arnrup-Øien (fast repr.)

Sigurd Rafaelsen

Representantskapets sammensetning i inneværende periode 2023-2027:

[Vil oppdateres innen kort tid.]


Hammerfest kommune:


Måsøy Kommune


Nordkapp kommune


Lebesby Kommune


Gamvik kommune


Berlevåg kommune

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1