Hopp til hovedinnhold

Ledige stillinger

Vi har for tiden to ledige stillinger ved våre museer.

Avdelingsleder ved Måsøy Museum

100% stilling som avdelingsleder ved Måsøy Museum. Søknadsfrist: 11. april, 2023.


Vi søker en modig og nytenkende leder til utvikling av Måsøy museum som et lokalmuseum for alle fiskevær i Måsøy kommune. Det foreligger planer om etablering av et nytt museumskonsept i nye lokaler, avdelingslederen må ha derfor ha kompetanse eller erfaring fra utviklingsarbeid.

  • Måsøy Museum sett ovenfra om sommeren.
    1/1
    Måsøy Museum

Prosjektmedarbeider arkiv

3-årig prosjektstilling arkiv ved Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, Hammerfest. Søknadsfrist: 2. mai, 2023.


Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS søker medarbeider i 100 % stilling til prosjektet «Et felles arkiv i kystmuseene». Prosjektet, som er 3-årig, starter opp våren 2023 og skal oppgradere og samkjøre arkivforvaltningen i selskapet. Konkret innebærer dette å etablere felles, digitaliserte løsninger og samarbeidsformer på tvers av museumsavdelingene og kople selskapet til den nasjonale infrastrukturen på feltet.

Snarlig tiltredelse er ønskelig (sommer/tidlig høst 2023).

  • Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, sett utenfra i solskinn
    1/1
    Gjenreisningsmuseet i Hammerfest. Foto: Linn A. Christiansen