Hopp til hovedinnhold

Ledige stillinger

Vi har for tiden en ledig stilling ved våre museer.

Prosjektmedarbeider arkiv

3-årig prosjektstilling arkiv ved Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, Hammerfest. Søknadsfrist: 2. mai, 2023.


Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS søker medarbeider i 100 % stilling til prosjektet «Et felles arkiv i kystmuseene». Prosjektet, som er 3-årig, starter opp våren 2023 og skal oppgradere og samkjøre arkivforvaltningen i selskapet. Konkret innebærer dette å etablere felles, digitaliserte løsninger og samarbeidsformer på tvers av museumsavdelingene og kople selskapet til den nasjonale infrastrukturen på feltet.

Snarlig tiltredelse er ønskelig (sommer/tidlig høst 2023).

  • Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, sett utenfra i solskinn
    1/1
    Gjenreisningsmuseet i Hammerfest. Foto: Linn A. Christiansen