Hopp til hovedinnhold

Ledige stillinger

Vi har for tiden to ledige stillinger ved våre museer.

Forsker innen forsvar, krig og gjenreisning

100% fast stilling som forsker ved Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, Hammerfest. Søknadsfrist: 31. august.

Vil du være med på å belyse og dokumentere samfunnsforholdene i nord? Vil du å delta i et faglig stimulerende arbeidsmiljø for å bygge og formidle innsikt om historiske endringer og utviklingstrekk i Nord-Norge? Har du kunnskap om Andre verdenskrig, frigjøringa og/eller gjenreisninga av Finnmark og Nord-Troms?

Vi har nå ledig fast 100 % stilling som forsker innen krig og gjenreisning ved Gjenreisningsmuseet i Hammerfest. Avdelinga har et særskilt ansvar for kunnskapsutvikling, forvaltning og formidling knyttet til andre verdenskrig og etterkrigstida i nord, med særlig fokus på krigen, tvangsevakueringa, frigjøringa og gjenoppbygginga av Finnmark og Nord-Troms. Vi inviterer kandidater fra samfunnsvitenskapelige, humanistiske og/eller andre relevante fagdisipliner til å søke.

Konservator / formidler

100% fast stilling som konservator / formidler ved Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, Hammerfest. Søknadsfrist: 31. august.

Liker du å møte mennesker med ulik bakgrunn og livserfaring? Ser du verdien av å skape inkluderende møteplasser for gode opplevelser og felles læring i lokalsamfunnet? Vil du delta i et inspirerende lagarbeid for å ta vare på og formidle kunnskap om vår egen nære historie og samfunnsutviklingen lengst nord i Norge?

Vi har nå ledig fast 100 % stilling som konservator med ansvar for formidling, og inviterer deg med relevant samfunnsvitenskapelig eller humanistisk fagbakgrunn til å søke.

  • Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, sett utenfra i solskinn
    1/1
    Gjenreisningsmuseet i Hammerfest. Foto: Linn A. Christiansen