Hopp til hovedinnhold

Kystverkmusea

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS representerer regionen Troms og Finnmark i Kystverkmusea.

Kystverkmusea ble etablert i 2008 som etatsmuseum til Kystverket, og museet er organisert som et samarbeid mellom Kystverket som statlig fagdirektorat og fem selvstendige museumsinstitusjoner. Ledelsen av etatsmuseet er lagt til Lindesnes fyrmuseum:

  • Lindesnes fyrmuseum (Sørøst)
  • Jærmuseet (Vest)
  • Viti (Midt-Norge)
  • Museum Nord (Nordland)
  • Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS (Troms og Finnmark)

De fem institusjonene danner et nettverksmuseum med hele landet og hele Kystverkets virkefelt som arbeidsområde. Formålet er å legge til rette for at den maritime infrastrukturens historie skal bli bevart, formidlet og forsket på.

I vår tid ligger ansvaret for en samlet maritim infrastruktur hos Kystverket. Norsk Fyrvesen, Norsk Losvesen og Norsk Havnevesen ble slått sammen til Kystdirektoratet i 1974, navnet ble endret til Kystverket i 1981.

Kystverkmusea arbeider både med den moderne etatens og de historiske forløpernes historie. Historie, kulturminner og kulturarv knyttet til fyr og seilingsmerker, havner, farleder og kanaler, los virksomhet, moderne trafikkovervåking og miljø- og sikkerhetsberedskap.

Mer om Kystverkets historie kan du lese her.

Kilde: kystverkmusea.no

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1