Hopp til hovedinnhold

Digital formidling

  • 1/1
    Verdens nordligste fastlandsfyr ligger i Slettnes naturreservat. Fyranlegget er i dag fredet, men har hatt en viktig funksjon for fiskere og andre sjøfarende som forserte et røft og ureint hav.
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1