Hopp til hovedinnhold

Fra fiskebruk til museum

Gamvik Museum holder til i det tidligere "Brodtkorbbruket." Anlegget er et av få vel bevarte gjenreisningsbruk i Finnmark, og er en severdighet i seg selv. En viktig del av utstillingene er viet museumsbyggets tidligere funksjon og historie.

  • Produksjonshallen interiør.
    1/1

Familien Brodtkorb startet handelsvirksomhet i Vardø rundt år 1800, og etablerte etter hvert filialer flere steder langs Finnmarkskysten. I Gamvik drev de en butikk og to fiskebruk. Virksomheten der museet holder hus, ble grunnlagt ca. 1840. Den enkelte fisker stod som regel i et avhengighetsforhold til væreieren: Utenom fiskesesongen handlet fiskerne "på borg" for å skaffe nødvendige varer. Under sesong måtte de dermed levere fisk til den samme væreieren, til den pris væreieren fastsatte. De fleste fiskere ble aldri gjeldfrie.

I likhet med resten av bebyggelsen i Gamvik, ble Brodtkorbbruket brent da de tyske troppene trakk seg ut av Finnmark høsten 1944. Anlegget som står idag ble oppført fra 1946 til omtrent 1957. Produksjonen bestod i hovedsak av tørrfisk, saltfisk, tran og nediset ferskfisk. Fiskebruket var i drift frem til 1969, da krakket i tørrfiskmarkedet førte til nedleggelse.

På midten av 1980-tallet kjøpte kommunen anlegget, og restaurering tok til mot slutten av tiåret. Da var bygningene i så dårlig forfatning at det var gitt rivingspålegg. Enkelte bygninger, som Ishuset, ble revet og bygget opp igjen. I perioden 1990 - 1995 ble bygningene delvis restaurert og tilrettelagt for museumsformål. I 1998 ble det endelig fattet vedtak og budsjettert for at anlegget kunne gjøres såpass ferdig at Gamvik museum kunne flytte inn og gi fiskebruket nytt liv. Vinteren 2001/2002 herjet en kraftig storm på Finnmarkskysten, og egnebuer, trandamperi, nothjell og seihesjer ble sterkt skadet.